Biblija za Vaš "smartphone"

Desetci miliona ljudi koriste Bible App™ da bi Riječ Božija postala dijelom njihove svakodnevice. Preuzmite ovu besplatnu aplikaciju i pristupite svojim bilješkama, napomenama i planovima za čitanje sa bilo kog mjesta. Uživajte u stotinama različitih verzija, uključujući i glasovne, sve to na vašem pametnom telefonu !

Preuzmite aplikaciju za Android

Preuzmite aplikaciju za iPhone